RoháčekLukáš2,40

Lukáš 2:40

Evanjelium podľa Lukáša

A dieťat­ko rást­lo a sil­nelo duchom, pl­nené súc múd­rosťou, a milosť Božia bola ob­rátená naň.


Verš v kontexte

39 A keď vy­konali všet­ko podľa zákona Pánov­ho, na­vrátili sa do Galilee, do svoj­ho mes­ta, Nazareta. 40 A dieťat­ko rást­lo a sil­nelo duchom, pl­nené súc múd­rosťou, a milosť Božia bola ob­rátená naň. 41 A jeho rodičia chodievali každého roku na veľkonočný sviatok hore do Jeruzalema.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

40 A dieťat­ko rást­lo a sil­nelo duchom, pl­nené súc múd­rosťou, a milosť Božia bola ob­rátená naň.

Evanjelický

40 Dieťat­ko však rást­lo a moc­nelo, pl­né múd­ros­ti, a milosť Božia spočívala na Ňom.

Ekumenický

40 Chlapček rás­tol a moc­nel, pl­ný múd­ros­ti, a Božia milosť bola s ním.

Bible21

40 Chlapec pak ros­tl a sí­lil, na­plňován moud­rostí, a Boží mi­lost byla s ním.