EkumenickýLukáš2,40

Lukáš 2:40

Evanjelium podľa Lukáša

Chlapček rás­tol a moc­nel, pl­ný múd­ros­ti, a Božia milosť bola s ním.


Verš v kontexte

39 Keď vy­konali všet­ko podľa Pánov­ho zákona, vrátili sa do Galiley, do svoj­ho mes­ta Nazareta. 40 Chlapček rás­tol a moc­nel, pl­ný múd­ros­ti, a Božia milosť bola s ním. 41 Jeho rodičia každoročne putovali do Jeruzalema na veľkonočné sviat­ky.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

40 A dieťat­ko rást­lo a sil­nelo duchom, pl­nené súc múd­rosťou, a milosť Božia bola ob­rátená naň.

Evanjelický

40 Dieťat­ko však rást­lo a moc­nelo, pl­né múd­ros­ti, a milosť Božia spočívala na Ňom.

Ekumenický

40 Chlapček rás­tol a moc­nel, pl­ný múd­ros­ti, a Božia milosť bola s ním.

Bible21

40 Chlapec pak ros­tl a sí­lil, na­plňován moud­rostí, a Boží mi­lost byla s ním.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček