EkumenickýLukáš2,30

Lukáš 2:30

Evanjelium podľa Lukáša

lebo moje oči uvideli tvoju spásu,


Verš v kontexte

29 Teraz, Pane, pre­pus­tíš v pokoji svoj­ho služob­níka podľa svoj­ho slova, 30 lebo moje oči uvideli tvoju spásu, 31 ktorú si pri­pravil pred tvárou všet­kých národov:

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

30 lebo moje oči videly tvoje spasenie,

Evanjelický

30 lebo moje oči videli Tvoje spasenie,

Ekumenický

30 lebo moje oči uvideli tvoju spásu,

Bible21

30 Ne­boť mé oči spatři­ly tvé spa­sení,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček