RoháčekLukáš12,48

Lukáš 12:48

Evanjelium podľa Lukáša

A zase ten, ktorý ne­znal, ale konal veci, hod­né bit­ky, bude menej bitý. A od každého, komu je mnoho dané, bude sa vy­hľadávať mnoho, a komu mnoho sverili, od toho budú viacej požadovať.


Verš v kontexte

47 A oný sluha, ktorý znal vôľu svoj­ho pána a nez­hotovil sa ani ne­urobil podľa jeho vôle, bude veľmi bitý. 48 A zase ten, ktorý ne­znal, ale konal veci, hod­né bit­ky, bude menej bitý. A od každého, komu je mnoho dané, bude sa vy­hľadávať mnoho, a komu mnoho sverili, od toho budú viacej požadovať. 49 Oheň som prišiel hodiť na zem, a čo chcem, ak už je za­pálený?

späť na Lukáš, 12

Príbuzné preklady Roháček

48 A zase ten, ktorý ne­znal, ale konal veci, hod­né bit­ky, bude menej bitý. A od každého, komu je mnoho dané, bude sa vy­hľadávať mnoho, a komu mnoho sverili, od toho budú viacej požadovať.

Evanjelický

48 ten však, čo ne­poz­nal a spáchal, čo je tres­tuhod­né, bude menej bitý. Lebo od každého, komu bolo mnoho dané, bude sa mnoho po­hľadávať; a komu mnoho zverili, od toho budú viac žiadať.

Ekumenický

48 Ten však, ktorý ju ne­poz­nal a urobil by niečo, čo si za­slúži bit­ku, bude menej bitý. Od každého, kto mnoho do­stal, bude sa mnoho žiadať. Od toho, komu veľa zverili, budú aj viac žiadať.

Bible21

48 Ten, který ji ne­znal, bude bit méně, i když dělal tre­stuhodné věci. Ko­mu­ko­li je hodně dáno, od toho bude hodně vy­žádáno. Komu svěři­li hodně, od toho vy­žádají víc.