RoháčekLukáš12,47

Lukáš 12:47

Evanjelium podľa Lukáša

A oný sluha, ktorý znal vôľu svoj­ho pána a nez­hotovil sa ani ne­urobil podľa jeho vôle, bude veľmi bitý.


Verš v kontexte

46 prij­de pán toho sluhu v deň, v ktorý sa nenaz­dá, a v hodinu, ktorej ne­zná, a roz­pol­tí ho a jeho diel položí s ne­ver­nými. 47 A oný sluha, ktorý znal vôľu svoj­ho pána a nez­hotovil sa ani ne­urobil podľa jeho vôle, bude veľmi bitý. 48 A zase ten, ktorý ne­znal, ale konal veci, hod­né bit­ky, bude menej bitý. A od každého, komu je mnoho dané, bude sa vy­hľadávať mnoho, a komu mnoho sverili, od toho budú viacej požadovať.

späť na Lukáš, 12

Príbuzné preklady Roháček

47 A oný sluha, ktorý znal vôľu svoj­ho pána a nez­hotovil sa ani ne­urobil podľa jeho vôle, bude veľmi bitý.

Evanjelický

47 Ale sluha, ktorý po­znal vôľu svoj­ho pána, a nebol pri­pravený a nekonal po jeho vôli, bude veľmi bitý:

Ekumenický

47 Ten sluha, ktorý po­znal vôľu svoj­ho pána, no ne­prip­ravil sa a ne­pl­nil jeho vôľu, bude veľmi bitý.

Bible21

47 Služebník, který znal vů­li svého pá­na, ale ne­připravil se a ne­jednal pod­le jeho vůle, bude hodně bit.