RoháčekLukáš12,49

Lukáš 12:49

Evanjelium podľa Lukáša

Oheň som prišiel hodiť na zem, a čo chcem, ak už je za­pálený?


Verš v kontexte

48 A zase ten, ktorý ne­znal, ale konal veci, hod­né bit­ky, bude menej bitý. A od každého, komu je mnoho dané, bude sa vy­hľadávať mnoho, a komu mnoho sverili, od toho budú viacej požadovať. 49 Oheň som prišiel hodiť na zem, a čo chcem, ak už je za­pálený? 50 Ale mám byť po­krs­tený krs­tom, a jaký som sties­nený, do­kiaľ sa ne­spl­ní!

späť na Lukáš, 12

Príbuzné preklady Roháček

49 Oheň som prišiel hodiť na zem, a čo chcem, ak už je za­pálený?

Evanjelický

49 Oheň som prišiel hodiť na zem. A čo chcem? Kiež by už horel!

Ekumenický

49 Oheň som prišiel vrh­núť na zem. A čo chcem? Len aby už vzbĺkol!

Bible21

49 Přišel jsem na zem za­ložit oheň a jak toužím, aby už hořel!