Roháček3. Mojžišova25,55

3. Mojžišova 25:55

Leviticus

Lebo mne synovia Iz­raelovi sluhami; sú mojimi sluhami, ktorých som vy­viedol z Egypt­skej zeme. Ja som Hospodin, váš Bôh.


Verš v kontexte

53 Jako nájom­ník bude u neho z roka na rok. Nebude nad ním panovať krute pred tvojimi očima. 54 A keby nebol vy­kúpený nejakým takým spôsobom, vy­j­de v roku plesania on i jeho synovia s ním. 55 Lebo mne synovia Iz­raelovi sluhami; sú mojimi sluhami, ktorých som vy­viedol z Egypt­skej zeme. Ja som Hospodin, váš Bôh.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

55 Lebo mne synovia Iz­raelovi sluhami; sú mojimi sluhami, ktorých som vy­viedol z Egypt­skej zeme. Ja som Hospodin, váš Bôh.

Evanjelický

55 Lebo Iz­rael­ci sú mojimi sluhami. Oni sú moji sluhovia, ktorých som vy­viedol z Egyp­ta. Ja som Hos­podin, váš Boh.

Ekumenický

55 Iz­raeliti sú totiž moji služob­níci. Sú to moji sluhovia, ktorých som vy­viedol z Egypta. Ja som Hos­podin, váš Boh.

Bible21

55 Synové Iz­rae­le jsou pře­ce moji služebníci, jsou to mí služebníci, které jsem vy­ve­dl z Egyp­ta! Já jsem Hos­po­din, váš Bůh.“