Ekumenický3. Mojžišova25,55

3. Mojžišova 25:55

Leviticus

Iz­raeliti sú totiž moji služob­níci. Sú to moji sluhovia, ktorých som vy­viedol z Egypta. Ja som Hos­podin, váš Boh.


Verš v kontexte

53 ako keby bol platený z roka na rok ako náden­ník. Musíš do­hliadať, aby sa s ním neza­ob­chádzalo kruto. 54 Keby však nebol nijako vy­kúpený, v jubilejnom roku ho aj s jeho deťmi pre­pus­tíš. 55 Iz­raeliti sú totiž moji služob­níci. Sú to moji sluhovia, ktorých som vy­viedol z Egypta. Ja som Hos­podin, váš Boh.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

55 Lebo mne synovia Iz­raelovi sluhami; sú mojimi sluhami, ktorých som vy­viedol z Egypt­skej zeme. Ja som Hospodin, váš Bôh.

Evanjelický

55 Lebo Iz­rael­ci sú mojimi sluhami. Oni sú moji sluhovia, ktorých som vy­viedol z Egyp­ta. Ja som Hos­podin, váš Boh.

Ekumenický

55 Iz­raeliti sú totiž moji služob­níci. Sú to moji sluhovia, ktorých som vy­viedol z Egypta. Ja som Hos­podin, váš Boh.

Bible21

55 Synové Iz­rae­le jsou pře­ce moji služebníci, jsou to mí služebníci, které jsem vy­ve­dl z Egyp­ta! Já jsem Hos­po­din, váš Bůh.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček