Bible21Leviticus25,55

Leviticus 25:55

Synové Iz­rae­le jsou pře­ce moji služebníci, jsou to mí služebníci, které jsem vy­ve­dl z Egyp­ta! Já jsem Hos­po­din, váš Bůh.“


Verš v kontexte

53 Bude s ním na­kládáno jako s ná­deníkem nají­maným rok po ro­ce. Do­hlédni, aby nad ním nikdo krutě ne­panoval. 54 Ne­bu­de-li však v těch­to letech vy­kou­pen, ode­jde v létě mi­losti – on a s ním i jeho dě­ti. 55 Synové Iz­rae­le jsou pře­ce moji služebníci, jsou to mí služebníci, které jsem vy­ve­dl z Egyp­ta! Já jsem Hos­po­din, váš Bůh.“

späť na Leviticus, 25

Príbuzné preklady Roháček

55 Lebo mne synovia Iz­raelovi sluhami; sú mojimi sluhami, ktorých som vy­viedol z Egypt­skej zeme. Ja som Hospodin, váš Bôh.

Evanjelický

55 Lebo Iz­rael­ci sú mojimi sluhami. Oni sú moji sluhovia, ktorých som vy­viedol z Egyp­ta. Ja som Hos­podin, váš Boh.

Ekumenický

55 Iz­raeliti sú totiž moji služob­níci. Sú to moji sluhovia, ktorých som vy­viedol z Egypta. Ja som Hos­podin, váš Boh.

Bible21

55 Synové Iz­rae­le jsou pře­ce moji služebníci, jsou to mí služebníci, které jsem vy­ve­dl z Egyp­ta! Já jsem Hos­po­din, váš Bůh.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček