Roháček3. Mojžišova2,4

3. Mojžišova 2:4

Leviticus

Keby si obetoval obet­ný dar obil­nej obeti z pečeného v peci, nech sú to nekvasené koláče z bielej múky jem­nej, za­miesené v oleji, a nek­vasené osúchy ten­ké, po­mas­tené olejom.


Verš v kontexte

3 A to, čo zo­stane z obil­nej obeti, bude Áronovi a jeho synom, svätos­väté je z ohňových obetí Hos­podinových. 4 Keby si obetoval obet­ný dar obil­nej obeti z pečeného v peci, nech sú to nekvasené koláče z bielej múky jem­nej, za­miesené v oleji, a nek­vasené osúchy ten­ké, po­mas­tené olejom. 5 A keď bude tvoj obet­ný dar obil­nou obeťou na pan­vici, vtedy to bude biela múka jem­ná, za­miesená v oleji, nek­vasená.

späť na 3. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

4 Keby si obetoval obet­ný dar obil­nej obeti z pečeného v peci, nech sú to nekvasené koláče z bielej múky jem­nej, za­miesené v oleji, a nek­vasené osúchy ten­ké, po­mas­tené olejom.

Evanjelický

4 Keď prinesieš ako obet­ný dar po­kr­movú obeť z niečoho upečeného v peci, nech sú to nek­vasené koláče z jem­nej múky, za­robené olejom, a nek­vasené po­súchy, na­treté olejom.

Ekumenický

4 Keď chceš priniesť na obet­ný dar po­kr­movú obetu z toho, čo sa upiek­lo v peci, nech sú to nek­vasené, olejom za­miesené koláče z jemnej múky a olejom po­treté nek­vasené po­súchy.

Bible21

4 Přinášíš-li da­rem moučnou oběť pečenou v pe­ci, udě­lej z jemné mou­ky ne­kvašené bo­chánky za­dělané ole­jem nebo ne­kvašené placky po­mazané ole­jem.