Roháček3. Mojžišova2

3. Mojžišova

Leviticus

Obilná obeť.1 Keby obetoval nie­ktorý človek obet­ný dar obil­nej obeti Hos­podinovi, jeho obet­ným darom bude biela múka jem­ná, a naleje ku nej do nádoby oleja a dá ku nej kadiva. 2 A donesie ju k synom Áronovým, kňazom, a vez­me od­tiaľ pl­nú svoju hr­sť, z jej bielej múky jem­nej a z jej oleja so všet­kým jej kadivom, a kňaz bude páliť jej pamät­nú obeť, kadiac, na ol­tári. To je ohňová obeť upokojujúcej vône Hos­podinovi. 3 A to, čo zo­stane z obil­nej obeti, bude Áronovi a jeho synom, svätos­väté je z ohňových obetí Hos­podinových. Obilná obeť pečená.4 Keby si obetoval obet­ný dar obil­nej obeti z pečeného v peci, nech sú to nekvasené koláče z bielej múky jem­nej, za­miesené v oleji, a nek­vasené osúchy ten­ké, po­mas­tené olejom. 5 A keď bude tvoj obet­ný dar obil­nou obeťou na pan­vici, vtedy to bude biela múka jem­ná, za­miesená v oleji, nek­vasená. 6 Polámeš ju na kusy a naleješ na ňu oleja. To je obil­ná obeť. 7 A jest­li bude tvoj obet­ný dar obil­nou obeťou, p­rip­ravenou v nádobe na varenie, pri­praví sa z bielej múky jem­nej v oleji. 8 A donesieš obil­nú obeť, ktorá sa pri­praví z tých vecí, Hos­podinovi, a od­dáš ju kňazovi, ktorý ju zanesie k ol­táru. 9 A kňaz vez­me z obil­nej obeti jej pamät­nú obeť a kadiac bude páliť na ol­tári. To bude ohňová obeť upokojujúcej vône Hos­podinovi. 10 A to, čo zo­stane z obil­nej obeti, bude Áronovi a jeho synom; svätos­väté je z ohňových obetí Hos­podinových. 11 Ni­ktorá obil­ná obeť, ktorú budete obetovať Hos­podinovi, nebude pri­pravená z kvaseného, lebo nijakého kvasu ani nijakého medu nebudete kadiac obetovať ohňovou obeťou Hos­podinovi. 12 Pr­votinovým darom obet­ným ich budete obetovať Hos­podinovi, ale na ol­tári toho nebudú obetovať na upokojujúcu vôňu. 13 A každý obet­ný dar svojej obil­nej obeti osolíš soľou, ani ne­učiníš toho, aby voľakedy chýbala soľ sm­luvy tvoj­ho Boha s tvojej obil­nej obeti. Pri každom svojom obet­nom dare budeš obetovať i soľ. Obilná obeť z prvých plodín.14 A keď budeš obetovať Hos­podinovi obil­nú obeť pr­vých plodín, vtedy budeš obetovať klas, pražený na oh­ni, dr­vené z plodu na poli, obil­nú to obeť svojich pr­vých plodín. 15 A dáš ku nej do nádoby oleja a priložíš ku nej kadiva. To je obilná obeť. 16 A kňaz bude kadiac páliť jej pamät­nú obeť, k­torá bude z jej dr­veného a z jej oleja so všet­kým jej kadivom. To bude ohňová obeť Hos­podinovi.