Roháček3. Mojžišova2,12

3. Mojžišova 2:12

Leviticus

Pr­votinovým darom obet­ným ich budete obetovať Hos­podinovi, ale na ol­tári toho nebudú obetovať na upokojujúcu vôňu.


Verš v kontexte

11 Ni­ktorá obil­ná obeť, ktorú budete obetovať Hos­podinovi, nebude pri­pravená z kvaseného, lebo nijakého kvasu ani nijakého medu nebudete kadiac obetovať ohňovou obeťou Hos­podinovi. 12 Pr­votinovým darom obet­ným ich budete obetovať Hos­podinovi, ale na ol­tári toho nebudú obetovať na upokojujúcu vôňu. 13 A každý obet­ný dar svojej obil­nej obeti osolíš soľou, ani ne­učiníš toho, aby voľakedy chýbala soľ sm­luvy tvoj­ho Boha s tvojej obil­nej obeti. Pri každom svojom obet­nom dare budeš obetovať i soľ.

späť na 3. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

12 Pr­votinovým darom obet­ným ich budete obetovať Hos­podinovi, ale na ol­tári toho nebudú obetovať na upokojujúcu vôňu.

Evanjelický

12 Môžete ich pred­ložiť Hos­podinovi ako obet­ný dar z pr­votín, ale na ol­tár ako príjem­ná vôňa sa ne­majú do­stať.

Ekumenický

12 Môžete ich priniesť Hos­podinovi ako obet­ný dar z prvotín, ale na ol­tár ako príjem­ná vôňa sa do­stať ne­smú.

Bible21

12 Můžete je Hos­po­di­nu přinášet jako dar z prvo­tin, ale ne­smí­te je obětovat na ol­táři jako příjemnou vůni.