Roháček3. Mojžišova2,13

3. Mojžišova 2:13

Leviticus

A každý obet­ný dar svojej obil­nej obeti osolíš soľou, ani ne­učiníš toho, aby voľakedy chýbala soľ sm­luvy tvoj­ho Boha s tvojej obil­nej obeti. Pri každom svojom obet­nom dare budeš obetovať i soľ.


Verš v kontexte

12 Pr­votinovým darom obet­ným ich budete obetovať Hos­podinovi, ale na ol­tári toho nebudú obetovať na upokojujúcu vôňu. 13 A každý obet­ný dar svojej obil­nej obeti osolíš soľou, ani ne­učiníš toho, aby voľakedy chýbala soľ sm­luvy tvoj­ho Boha s tvojej obil­nej obeti. Pri každom svojom obet­nom dare budeš obetovať i soľ. 14 A keď budeš obetovať Hos­podinovi obil­nú obeť pr­vých plodín, vtedy budeš obetovať klas, pražený na oh­ni, dr­vené z plodu na poli, obil­nú to obeť svojich pr­vých plodín.

späť na 3. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

13 A každý obet­ný dar svojej obil­nej obeti osolíš soľou, ani ne­učiníš toho, aby voľakedy chýbala soľ sm­luvy tvoj­ho Boha s tvojej obil­nej obeti. Pri každom svojom obet­nom dare budeš obetovať i soľ.

Evanjelický

13 Každý obet­ný dar svojej po­kr­movej obete po­soľ! Ni­kdy ne­pres­taň dávať soľ zmluvy svoj­ho Boha na svoju po­kr­movú obeť. S každým obet­ným darom prines soľ.

Ekumenický

13 Ku každej po­kr­movej obete pri­daj soľ. Soľ zmluvy s tvojím Bohom ne­smie chýbať pri nijakej z tvojich po­kr­mových obiet. S každým obet­ným darom prines soľ!

Bible21

13 Každý dar moučné obě­ti ochuť so­lí; ne­do­pu­sť, aby při tvé moučné obě­ti chybě­la sůl smlou­vy tvého Bo­ha. S každým svým da­rem při­nes sůl.