RoháčekKazateľ7,10

Kazateľ 7:10

Ne­povedz: Ako je to, že predošlé dni boly lepšie, ako sú tieto? Lebo by si sa ne­pýtal na to z múd­ros­ti.


Verš v kontexte

9 Nenáh­li vo svojom duchu do hnevu, lebo hnev od­počíva v lone bláz­nov. 10 Ne­povedz: Ako je to, že predošlé dni boly lepšie, ako sú tieto? Lebo by si sa ne­pýtal na to z múd­ros­ti. 11 Dob­rá je múd­rosť s dedičs­tvom a ešte viacej tým, ktorí vidia sln­ko.

späť na Kazateľ, 7

Príbuzné preklady Roháček

10 Ne­povedz: Ako je to, že predošlé dni boly lepšie, ako sú tieto? Lebo by si sa ne­pýtal na to z múd­ros­ti.

Evanjelický

10 Nehovor: Ako je to, že predošlé dni boli lepšie ako terajšie? Lebo ne­pochádza z múd­ros­ti, ak sa tak pýtaš.

Ekumenický

10 Nehovor: Ako to, že minulé dni boli lepšie ako tieto? Z múdrosti sa na to ne­pýtaš.

Bible21

10 Neříkej: Kde jsou ty staré dob­ré časy? Takové otáz­ky není moud­ré klást.