RoháčekKazateľ7,11

Kazateľ 7:11

Dob­rá je múd­rosť s dedičs­tvom a ešte viacej tým, ktorí vidia sln­ko.


Verš v kontexte

10 Ne­povedz: Ako je to, že predošlé dni boly lepšie, ako sú tieto? Lebo by si sa ne­pýtal na to z múd­ros­ti. 11 Dob­rá je múd­rosť s dedičs­tvom a ešte viacej tým, ktorí vidia sln­ko. 12 Lebo byť v tôni múd­ros­ti je to isté, čo byť v tôni strieb­ra; a je užitok z vedomosti; múd­rosť dáva život tým, ktorí ju majú.

späť na Kazateľ, 7

Príbuzné preklady Roháček

11 Dob­rá je múd­rosť s dedičs­tvom a ešte viacej tým, ktorí vidia sln­ko.

Evanjelický

11 Dob­rá je múd­rosť spolu s dedičs­tvom, a je zis­kom pre tých, čo vidia sln­ko.

Ekumenický

11 Múd­rosť je dob­rá s dedičstvom, je výhodou pre tých, čo vidia sln­ko.

Bible21

11 Moud­rost je dob­rá jako zděděné jmění, prospěšná je těm, kdo vi­dí svět­lo dne.