RoháčekKazateľ7,9

Kazateľ 7:9

Nenáh­li vo svojom duchu do hnevu, lebo hnev od­počíva v lone bláz­nov.


Verš v kontexte

8 Lepší koniec nejakej veci ako jej počiatok; lepší tr­pez­livý ako vy­sokomyseľný. 9 Nenáh­li vo svojom duchu do hnevu, lebo hnev od­počíva v lone bláz­nov. 10 Ne­povedz: Ako je to, že predošlé dni boly lepšie, ako sú tieto? Lebo by si sa ne­pýtal na to z múd­ros­ti.

späť na Kazateľ, 7

Príbuzné preklady Roháček

9 Nenáh­li vo svojom duchu do hnevu, lebo hnev od­počíva v lone bláz­nov.

Evanjelický

9 Nenáh­li sa k hnevu, lebo hnev spočíva v hrudi bláz­nov.

Ekumenický

9 Nenáh­li sa v duchu za mr­zutosťou, lebo mr­zutosť spočíva v hrudi bláz­nov.

Bible21

9 Ne­buď sna­dno po­pud­livý k hněvu, mrzutost odpočívá v klíně hlupáků.