RoháčekKazateľ5,14

Kazateľ 5:14

Také bohat­stvo zhynie pre zlú správu, a jest­li splodil syna, nieto ničoho v jeho ruke.


Verš v kontexte

13 Je šered­né zlo, k­toré som videl pod sln­kom: bohat­stvo, za­chované jeho majiteľovi na jeho zlé. 14 Také bohat­stvo zhynie pre zlú správu, a jest­li splodil syna, nieto ničoho v jeho ruke. 15 Jako vy­šiel zo života svojej mat­ky, zase tak od­chádza na­hý, jako prišiel, ani ne­vez­me ničoho za svoju prácu, čo by od­niesol vo svojej ruke.

späť na Kazateľ, 5

Príbuzné preklady Roháček

14 Také bohat­stvo zhynie pre zlú správu, a jest­li splodil syna, nieto ničoho v jeho ruke.

Evanjelický

14 Ako vy­šiel zo života svojej mat­ky, tak odíde opäť na­hý, ako prišiel, a nič ne­od­nesie zo svojej námahy, čo by mohol vziať so sebou.

Ekumenický

14 Ako vy­šiel z tela svojej mat­ky, tak sa na­hý vráti, pôj­de ako prišiel. Ne­od­nesie si nič zo svojej námahy, čo by uniesol v ruke.

Bible21

14 Z lů­na své matky vy­šel na­hý a stejně, jak přišel, zase od­chází – vůbec nic si s se­bou ne­odne­se přes všech­no svo­je pach­tění.