RoháčekKazateľ5,15

Kazateľ 5:15

Jako vy­šiel zo života svojej mat­ky, zase tak od­chádza na­hý, jako prišiel, ani ne­vez­me ničoho za svoju prácu, čo by od­niesol vo svojej ruke.


Verš v kontexte

14 Také bohat­stvo zhynie pre zlú správu, a jest­li splodil syna, nieto ničoho v jeho ruke. 15 Jako vy­šiel zo života svojej mat­ky, zase tak od­chádza na­hý, jako prišiel, ani ne­vez­me ničoho za svoju prácu, čo by od­niesol vo svojej ruke. 16 Aj to je šered­né zlo, že celkom tak, ako prišiel, aj odíde, a tedy jaký má užitok z toho, že pracoval do vet­ra?

späť na Kazateľ, 5

Príbuzné preklady Roháček

15 Jako vy­šiel zo života svojej mat­ky, zase tak od­chádza na­hý, jako prišiel, ani ne­vez­me ničoho za svoju prácu, čo by od­niesol vo svojej ruke.

Evanjelický

15 Aj to je tiež bolest­né zlo, že cel­kom tak musí odísť, ako prišiel. Aký úžitok má teda z toho, že sa do vet­ra na­máha?

Ekumenický

15 Je aj ďalší neduh: každý odíde, ako prišiel, čo zís­ka, keď sa bude na­máhavo hnať za vet­rom?

Bible21

15 To je právě ta hroz­ná bo­lest: Stejně, jak člověk přišel, tak zase mu­sí ode­jít. Co z toho bude mít, že se pach­til za větrem?