RoháčekKazateľ5,13

Kazateľ 5:13

Je šered­né zlo, k­toré som videl pod sln­kom: bohat­stvo, za­chované jeho majiteľovi na jeho zlé.


Verš v kontexte

12 Slad­ký je sen pracujúceho, už či jie málo a či mnoho; ale sýtosť bohatého nedopus­tí mu spať. 13 Je šered­né zlo, k­toré som videl pod sln­kom: bohat­stvo, za­chované jeho majiteľovi na jeho zlé. 14 Také bohat­stvo zhynie pre zlú správu, a jest­li splodil syna, nieto ničoho v jeho ruke.

späť na Kazateľ, 5

Príbuzné preklady Roháček

13 Je šered­né zlo, k­toré som videl pod sln­kom: bohat­stvo, za­chované jeho majiteľovi na jeho zlé.

Evanjelický

13 Tak bohat­stvo vy­j­de naz­mar nejakou nehodou. Splodí syna - avšak nič mu nezanechá.

Ekumenický

13 Zlým počínaním sa to bohat­stvo stratí. Syn, ktorého splodí, nebude mať nič v ruke.

Bible21

13 Nešťastným ob­ra­tem může to bo­hatství ztra­tit; když zplodí sy­na, ne­zane­chá mu vůbec nic.