RoháčekKazateľ1,18

Kazateľ 1:18

lebo kde je mnoho múd­ros­ti, tam i mnoho hnevu, a ten, k­to rozmnožuje vedomosť, rozm­nožuje bolesť.


Verš v kontexte

16 Hovoril som so svojím srd­com a riekol som: Hľa, nadobudol som veľkej a vše väčšej múd­ros­ti nad všet­kých, ktorí boli predo mnou nad Jeruzalemom, a moje srd­ce videlo mnoho múd­ros­ti a vedomos­ti, 17 pre­to som priložil svoje srd­ce po­znať múd­rosť a po­znať nerozum a bláz­nov­stvo, ale som po­znal, že aj to je shon po vet­re; 18 lebo kde je mnoho múd­ros­ti, tam i mnoho hnevu, a ten, k­to rozmnožuje vedomosť, rozm­nožuje bolesť.

späť na Kazateľ, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 lebo kde je mnoho múd­ros­ti, tam i mnoho hnevu, a ten, k­to rozmnožuje vedomosť, rozm­nožuje bolesť.

Evanjelický

18 Lebo kde je mnoho múd­ros­ti, tam je mnoho mr­zutos­ti, a kto rozm­nožuje po­znanie, rozm­nožuje bolesť.

Ekumenický

18 Veď pri mnohej múd­ros­ti je mnoho mr­zutos­ti a kto zväčšuje po­znanie, zväčšuje bolesť.

Bible21

18 Čím více moud­rosti, tím více mrzutosti; kdo množí vědění, množí žal.