RoháčekKazateľ1,17

Kazateľ 1:17

pre­to som priložil svoje srd­ce po­znať múd­rosť a po­znať nerozum a bláz­nov­stvo, ale som po­znal, že aj to je shon po vet­re;


Verš v kontexte

16 Hovoril som so svojím srd­com a riekol som: Hľa, nadobudol som veľkej a vše väčšej múd­ros­ti nad všet­kých, ktorí boli predo mnou nad Jeruzalemom, a moje srd­ce videlo mnoho múd­ros­ti a vedomos­ti, 17 pre­to som priložil svoje srd­ce po­znať múd­rosť a po­znať nerozum a bláz­nov­stvo, ale som po­znal, že aj to je shon po vet­re; 18 lebo kde je mnoho múd­ros­ti, tam i mnoho hnevu, a ten, k­to rozmnožuje vedomosť, rozm­nožuje bolesť.

späť na Kazateľ, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 pre­to som priložil svoje srd­ce po­znať múd­rosť a po­znať nerozum a bláz­nov­stvo, ale som po­znal, že aj to je shon po vet­re;

Evanjelický

17 Zau­mienil som si po­znávať múd­rosť a po­znať po­chabosť a bláz­nov­stvo. Spoz­nal som, že aj to je len hon­ba za vet­rom.

Ekumenický

17 Pred­sav­zal som si, že spoz­nám múd­rosť a po­znanie, hlúposť i bláz­nov­stvo. Zis­til som však, že aj to je hon­ba za vet­rom.

Bible21

17 roz­ho­dl jsem se oku­sit moud­rost, oku­sit také hloupost a ztřeštěnost. Po­znal jsem ale, že je to hon­ba za větrem.