EkumenickýKazateľ1,18

Kazateľ 1:18

Veď pri mnohej múd­ros­ti je mnoho mr­zutos­ti a kto zväčšuje po­znanie, zväčšuje bolesť.


Verš v kontexte

16 Po­mys­lel som si: Zís­kal som väčšiu a hoj­nejšiu múd­rosť ako všet­ci, ktorí predo mnou vlád­li nad Jeruzalemom, a moje srd­ce za­kúsilo veľa múd­ros­ti a po­znania. 17 Pred­sav­zal som si, že spoz­nám múd­rosť a po­znanie, hlúposť i bláz­nov­stvo. Zis­til som však, že aj to je hon­ba za vet­rom. 18 Veď pri mnohej múd­ros­ti je mnoho mr­zutos­ti a kto zväčšuje po­znanie, zväčšuje bolesť.

späť na Kazateľ, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 lebo kde je mnoho múd­ros­ti, tam i mnoho hnevu, a ten, k­to rozmnožuje vedomosť, rozm­nožuje bolesť.

Evanjelický

18 Lebo kde je mnoho múd­ros­ti, tam je mnoho mr­zutos­ti, a kto rozm­nožuje po­znanie, rozm­nožuje bolesť.

Ekumenický

18 Veď pri mnohej múd­ros­ti je mnoho mr­zutos­ti a kto zväčšuje po­znanie, zväčšuje bolesť.

Bible21

18 Čím více moud­rosti, tím více mrzutosti; kdo množí vědění, množí žal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček