EvanjelickýKazateľ1,18

Kazateľ 1:18

Lebo kde je mnoho múd­ros­ti, tam je mnoho mr­zutos­ti, a kto rozm­nožuje po­znanie, rozm­nožuje bolesť.


Verš v kontexte

16 Po­vedal som si: Nadobudol som väčšiu a hoj­nejšiu múd­rosť ako všet­ci, ktorí predo mnou boli v Jeruzaleme, a moje srd­ce za­kúsilo mnoho múd­ros­ti a po­znania. 17 Zau­mienil som si po­znávať múd­rosť a po­znať po­chabosť a bláz­nov­stvo. Spoz­nal som, že aj to je len hon­ba za vet­rom. 18 Lebo kde je mnoho múd­ros­ti, tam je mnoho mr­zutos­ti, a kto rozm­nožuje po­znanie, rozm­nožuje bolesť.

späť na Kazateľ, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 lebo kde je mnoho múd­ros­ti, tam i mnoho hnevu, a ten, k­to rozmnožuje vedomosť, rozm­nožuje bolesť.

Evanjelický

18 Lebo kde je mnoho múd­ros­ti, tam je mnoho mr­zutos­ti, a kto rozm­nožuje po­znanie, rozm­nožuje bolesť.

Ekumenický

18 Veď pri mnohej múd­ros­ti je mnoho mr­zutos­ti a kto zväčšuje po­znanie, zväčšuje bolesť.

Bible21

18 Čím více moud­rosti, tím více mrzutosti; kdo množí vědění, množí žal.