RoháčekJózua23,15

Józua 23:15

A stane sa, že jako prišlo na vás každé to slovo dob­ré, ktoré vám hovoril Hos­podin, váš Bôh, tak zase uvedie na vás Hos­podin každé to slovo zlé, do­kiaľ vás neza­hladí s po­vr­chu tej­to dob­rej a krás­nej zeme, ktorú vám dal Hos­podin, váš Bôh,


Verš v kontexte

14 A hľa, ja od­chádzam dnes ces­tou celej zeme, a tedy znaj­te celým svojím srd­com a celou svojou dušou, že ne­pad­lo ani jediné slovo, aby sa nebolo splnilo, zo všet­kých tých dob­rých slov, ktoré hovoril Hos­podin, váš Bôh, o vás, všet­ky sa vám na­pl­nily, ne­pad­lo z toho ani jediné slovo. 15 A stane sa, že jako prišlo na vás každé to slovo dob­ré, ktoré vám hovoril Hos­podin, váš Bôh, tak zase uvedie na vás Hos­podin každé to slovo zlé, do­kiaľ vás neza­hladí s po­vr­chu tej­to dob­rej a krás­nej zeme, ktorú vám dal Hos­podin, váš Bôh, 16 keď by ste pre­stúpili sm­luvu Hos­podina, svoj­ho Boha, ktorú vám pri­kázal, a keby ste od­išli a slúžili iným bohom a klaňali by ste sa im; vtedy sa za­páli na vás hnev Hos­podinov, a za­hyniete rých­le s po­vr­chu tej dobrej a krás­nej zeme, ktorú vám dal.

späť na Józua, 23

Príbuzné preklady Roháček

15 A stane sa, že jako prišlo na vás každé to slovo dob­ré, ktoré vám hovoril Hos­podin, váš Bôh, tak zase uvedie na vás Hos­podin každé to slovo zlé, do­kiaľ vás neza­hladí s po­vr­chu tej­to dob­rej a krás­nej zeme, ktorú vám dal Hos­podin, váš Bôh,

Evanjelický

15 Ako sa vám spl­nilo každé blahé za­sľúbenie, ktoré vám dal Hos­podin, váš Boh, tak Hos­podin do­pus­tí všet­ko zlé na vás, kým vás ne­vykynoží z tej­to krás­nej krajiny, ktorú vám dal Hos­podin, váš Boh,

Ekumenický

15 Ako sa vám spl­nil každý dob­rý prísľub, ktorý vám dal Hos­podin, váš Boh, tak do­pus­tí Hos­podin na vás všet­ko zlé, kým vás ne­vykynoží z tejto dob­rej krajiny, ktorú vám dal.

Bible21

15 Ale tak jako se vám splni­lo každé dob­ré slovo, které vám ře­kl Hos­po­din, váš Bůh, právě tak na vás Hos­po­din přive­de každé zlé slovo, dokud vás ne­vy­hu­bí z této krásné země, kte­rou vám Hos­po­din, váš Bůh, dal.