RoháčekJózua18,9

Józua 18:9

A tak od­išli mužovia a prešli po zemi a popísali ju podľa miest na sedem dielov do knihy a prišli zase k Jozu­ovi do tábora do Síla.


Verš v kontexte

8 Vtedy vstali mužovia a od­išli. A Jozua pri­kázal tým, ktorí išli popisovať zem, a riekol: Iďte a po­choďte po zemi a popíšte ju, a potom sa na­vráťte ku mne, a tu vám vrh­nem losy pred Hos­podinom v Síle. 9 A tak od­išli mužovia a prešli po zemi a popísali ju podľa miest na sedem dielov do knihy a prišli zase k Jozu­ovi do tábora do Síla. 10 A Jozua im vrh­nul losy v Síle pred Hos­podinom a tam roz­delil Jozua synom Iz­raelovým zem podľa ich dielov.

späť na Józua, 18

Príbuzné preklady Roháček

9 A tak od­išli mužovia a prešli po zemi a popísali ju podľa miest na sedem dielov do knihy a prišli zase k Jozu­ovi do tábora do Síla.

Evanjelický

9 Mužovia šli, prešli krajinou, popísali ju v knihe, mes­to za mes­tom, v sied­mich dieloch, a prišli k Józu­ovi do tábora v Šíle.

Ekumenický

9 Muži od­išli a prešli krajinou. Za­znamenali do knihy roz­pis podľa miest na sedem čas­tí a prišli k Jozuovi do tábora v Šíle.

Bible21

9 Muži tedy vy­razi­li, pro­š­li tu zem a za­psa­li na svi­tek, jaká měs­ta připa­dají na sedm podílů. Po­tom se vrá­ti­li k Jo­zuovi do tá­bo­ra v Šílu.