EvanjelickýJózua18,9

Józua 18:9

Mužovia šli, prešli krajinou, popísali ju v knihe, mes­to za mes­tom, v sied­mich dieloch, a prišli k Józu­ovi do tábora v Šíle.


Verš v kontexte

8 Mužovia sa vy­brali na ces­tu; Józua im pri­kázal popísať krajinu: Choďte, po­choďte krajinu, popíšte ju, po­tom sa vráťte ku mne a tu v Šíle vám hodím lós pred Hos­podinom. 9 Mužovia šli, prešli krajinou, popísali ju v knihe, mes­to za mes­tom, v sied­mich dieloch, a prišli k Józu­ovi do tábora v Šíle. 10 Józua im hodil lós pred Hos­podinom v Šíle a roz­delil tam krajinu Iz­rael­com podľa ich čeľadí.

späť na Józua, 18

Príbuzné preklady Roháček

9 A tak od­išli mužovia a prešli po zemi a popísali ju podľa miest na sedem dielov do knihy a prišli zase k Jozu­ovi do tábora do Síla.

Evanjelický

9 Mužovia šli, prešli krajinou, popísali ju v knihe, mes­to za mes­tom, v sied­mich dieloch, a prišli k Józu­ovi do tábora v Šíle.

Ekumenický

9 Muži od­išli a prešli krajinou. Za­znamenali do knihy roz­pis podľa miest na sedem čas­tí a prišli k Jozuovi do tábora v Šíle.

Bible21

9 Muži tedy vy­razi­li, pro­š­li tu zem a za­psa­li na svi­tek, jaká měs­ta připa­dají na sedm podílů. Po­tom se vrá­ti­li k Jo­zuovi do tá­bo­ra v Šílu.