Bible21Jozue18,9

Jozue 18:9

Muži tedy vy­razi­li, pro­š­li tu zem a za­psa­li na svi­tek, jaká měs­ta připa­dají na sedm podílů. Po­tom se vrá­ti­li k Jo­zuovi do tá­bo­ra v Šílu.


Verš v kontexte

8 Muži se tedy vy­pravi­li na ces­tu, aby po­psa­li tu zem. Jo­zue těm, kdo mě­li jít, přikázal: „Vzhů­ru, pro­jdě­te zem, po­piš­te ji a vrať­te se ke mně. Zde v Šílu pak budu za vás losovat před Hospodinem.“ 9 Muži tedy vy­razi­li, pro­š­li tu zem a za­psa­li na svi­tek, jaká měs­ta připa­dají na sedm podílů. Po­tom se vrá­ti­li k Jo­zuovi do tá­bo­ra v Šílu. 10 Jo­zue pak za ně v Šílu před Hos­po­di­nem losoval a při­dě­lil synům Iz­rae­le území pod­le je­jich podílů.

späť na Jozue, 18

Príbuzné preklady Roháček

9 A tak od­išli mužovia a prešli po zemi a popísali ju podľa miest na sedem dielov do knihy a prišli zase k Jozu­ovi do tábora do Síla.

Evanjelický

9 Mužovia šli, prešli krajinou, popísali ju v knihe, mes­to za mes­tom, v sied­mich dieloch, a prišli k Józu­ovi do tábora v Šíle.

Ekumenický

9 Muži od­išli a prešli krajinou. Za­znamenali do knihy roz­pis podľa miest na sedem čas­tí a prišli k Jozuovi do tábora v Šíle.

Bible21

9 Muži tedy vy­razi­li, pro­š­li tu zem a za­psa­li na svi­tek, jaká měs­ta připa­dají na sedm podílů. Po­tom se vrá­ti­li k Jo­zuovi do tá­bo­ra v Šílu.

Bible21Jozue18,9

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček