RoháčekJózua18,2

Józua 18:2

Ale zbývali medzi syn­mi Iz­raelovými takí, ktorých dedičs­tva neboli ešte rozdelili, sedem po­kolení.


Verš v kontexte

1 A celá obec synov Iz­raelových, všet­ci sa shromaždili do Síla, a roz­bytovali tam stán shromaždenia, a zem bola pod­manená pred nimi. 2 Ale zbývali medzi syn­mi Iz­raelovými takí, ktorých dedičs­tva neboli ešte rozdelili, sedem po­kolení. 3 A Jozua riekol synom Iz­raelovým: Do­kedy sa vám bude leniť prij­sť, aby ste zau­jali do dedičs­tva zem, ktorú vám dal Hos­podin, Bôh vašich ot­cov?

späť na Józua, 18

Príbuzné preklady Roháček

2 Ale zbývali medzi syn­mi Iz­raelovými takí, ktorých dedičs­tva neboli ešte rozdelili, sedem po­kolení.

Evanjelický

2 Ale medzi Iz­rael­cami os­távalo sedem kmeňov, ktorým ešte ne­pridelili dedičné vlast­níc­tvo.

Ekumenický

2 Medzi Iz­raelit­mi zo­stalo ešte sedem kmeňov, ktorým ne­pridelili dedičné vlast­níc­tvo.

Bible21

2 ale zbývalo ještě sedm iz­rael­ských kmenů, které se ne­ujaly svého dě­dictví.