Bible21Jozue18,2

Jozue 18:2

ale zbývalo ještě sedm iz­rael­ských kmenů, které se ne­ujaly svého dě­dictví.


Verš v kontexte

1 Ce­lá iz­rael­ská obec se shro­máž­di­la v Šílu, kde po­stavi­li Stan setkávání. Země už byla pod­maně­na, 2 ale zbývalo ještě sedm iz­rael­ských kmenů, které se ne­ujaly svého dě­dictví. 3 Jo­zue pro­to synům Iz­rae­le ře­kl: „Jak dlouho ještě bu­dete otálet, než ob­sadí­te zem, kte­rou vám dal Hos­po­din, Bůh vašich ot­ců?

späť na Jozue, 18

Príbuzné preklady Roháček

2 Ale zbývali medzi syn­mi Iz­raelovými takí, ktorých dedičs­tva neboli ešte rozdelili, sedem po­kolení.

Evanjelický

2 Ale medzi Iz­rael­cami os­távalo sedem kmeňov, ktorým ešte ne­pridelili dedičné vlast­níc­tvo.

Ekumenický

2 Medzi Iz­raelit­mi zo­stalo ešte sedem kmeňov, ktorým ne­pridelili dedičné vlast­níc­tvo.

Bible21

2 ale zbývalo ještě sedm iz­rael­ských kmenů, které se ne­ujaly svého dě­dictví.

Bible21Jozue18,2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček