EvanjelickýJózua18,2

Józua 18:2

Ale medzi Iz­rael­cami os­távalo sedem kmeňov, ktorým ešte ne­pridelili dedičné vlast­níc­tvo.


Verš v kontexte

1 Celý zbor Iz­rael­cov zhromaždil sa do Šíla a po­stavil tam svätos­tánok; krajina sa im už pod­dala. 2 Ale medzi Iz­rael­cami os­távalo sedem kmeňov, ktorým ešte ne­pridelili dedičné vlast­níc­tvo. 3 Józua po­vedal Iz­rael­com: Do­kedy budete otáľať so za­bratím zeme, ktorú vám dal Hos­podin, Boh vašich ot­cov?

späť na Józua, 18

Príbuzné preklady Roháček

2 Ale zbývali medzi syn­mi Iz­raelovými takí, ktorých dedičs­tva neboli ešte rozdelili, sedem po­kolení.

Evanjelický

2 Ale medzi Iz­rael­cami os­távalo sedem kmeňov, ktorým ešte ne­pridelili dedičné vlast­níc­tvo.

Ekumenický

2 Medzi Iz­raelit­mi zo­stalo ešte sedem kmeňov, ktorým ne­pridelili dedičné vlast­níc­tvo.

Bible21

2 ale zbývalo ještě sedm iz­rael­ských kmenů, které se ne­ujaly svého dě­dictví.