RoháčekJózua12,2

Józua 12:2

Síchon, kráľ Amoreja, ktorý býval v Chešbone, a panoval od Aro­era, ktoré leží na brehu po­toka Ar­nona, a od stredu tej doliny a polo­vice Gileáda až po po­tok Jabok, po hranicu to synov Am­monových,


Verš v kontexte

1 A toto kráľovia zeme, ktorých po­bili synovia Iz­raelovi a zau­jali ich zem do dedičs­tva, za Jor­dánom na východ sln­ka od po­toka Ar­nona až po vrch Her­mon i všet­ky roviny na východ: 2 Síchon, kráľ Amoreja, ktorý býval v Chešbone, a panoval od Aro­era, ktoré leží na brehu po­toka Ar­nona, a od stredu tej doliny a polo­vice Gileáda až po po­tok Jabok, po hranicu to synov Am­monových, 3 a od roviny Araby až po more Kinerót, na východ, až po more roviny Araby, po Soľné more, na východ, kade vedie cesta do Bét-ješimóta, a od juhu pod Ašdót-piz­ga.

späť na Józua, 12

Príbuzné preklady Roháček

2 Síchon, kráľ Amoreja, ktorý býval v Chešbone, a panoval od Aro­era, ktoré leží na brehu po­toka Ar­nona, a od stredu tej doliny a polo­vice Gileáda až po po­tok Jabok, po hranicu to synov Am­monových,

Evanjelický

2 Amorej­ský kráľ Síchón, ktorý býval v Chešbóne, panoval od Aróéru, čo leží na brehu po­toka Ar­nón, a od stredu tej doliny a polo­vice Gileádu až po po­tok Jab­bok, ktorý je hranicou Am­món­cov,

Ekumenický

2 Amorej­ský kráľ Síchon, ktorý býval v Chešbóne a vládol od Aróeru, čo leží na brehu po­toka Ar­nón, teda od stredu tej doliny cez polo­vicu Gileádu až po po­tok Jab­bók, ktorý tvorí hranicu s Amónčanmi,

Bible21

2 Emo­rej­ský král Si­chon se sídlem v Cheš­bo­nu. Ten ovládal území od Aro­eru na bře­hu po­toka Arnon, to­tiž od stře­du toho po­toka přes po­lovi­nu Gi­leá­du až k po­toku Jabok, tvořící­mu hranici Amon­ců;