EkumenickýJózua12,2

Józua 12:2

Amorej­ský kráľ Síchon, ktorý býval v Chešbóne a vládol od Aróeru, čo leží na brehu po­toka Ar­nón, teda od stredu tej doliny cez polo­vicu Gileádu až po po­tok Jab­bók, ktorý tvorí hranicu s Amónčanmi,


Verš v kontexte

1 Toto sú králi krajiny, ktorých Iz­raeliti po­bili a ich zajor­dán­ske územie ob­sadili smerom na východ od po­toka Ar­nón až po vrch Cher­món s celou východ­nou Arábou. 2 Amorej­ský kráľ Síchon, ktorý býval v Chešbóne a vládol od Aróeru, čo leží na brehu po­toka Ar­nón, teda od stredu tej doliny cez polo­vicu Gileádu až po po­tok Jab­bók, ktorý tvorí hranicu s Amónčanmi, 3 cez Arábu až po jazero Kin­neret na východe, po more Aráby, po Soľné more na východe smerom do Bét-Ješimótu a na juhu od Témanu pod úbočie Pis­gy.

späť na Józua, 12

Príbuzné preklady Roháček

2 Síchon, kráľ Amoreja, ktorý býval v Chešbone, a panoval od Aro­era, ktoré leží na brehu po­toka Ar­nona, a od stredu tej doliny a polo­vice Gileáda až po po­tok Jabok, po hranicu to synov Am­monových,

Evanjelický

2 Amorej­ský kráľ Síchón, ktorý býval v Chešbóne, panoval od Aróéru, čo leží na brehu po­toka Ar­nón, a od stredu tej doliny a polo­vice Gileádu až po po­tok Jab­bok, ktorý je hranicou Am­món­cov,

Ekumenický

2 Amorej­ský kráľ Síchon, ktorý býval v Chešbóne a vládol od Aróeru, čo leží na brehu po­toka Ar­nón, teda od stredu tej doliny cez polo­vicu Gileádu až po po­tok Jab­bók, ktorý tvorí hranicu s Amónčanmi,

Bible21

2 Emo­rej­ský král Si­chon se sídlem v Cheš­bo­nu. Ten ovládal území od Aro­eru na bře­hu po­toka Arnon, to­tiž od stře­du toho po­toka přes po­lovi­nu Gi­leá­du až k po­toku Jabok, tvořící­mu hranici Amon­ců;

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček