Bible21Jozue12,2

Jozue 12:2

Emo­rej­ský král Si­chon se sídlem v Cheš­bo­nu. Ten ovládal území od Aro­eru na bře­hu po­toka Arnon, to­tiž od stře­du toho po­toka přes po­lovi­nu Gi­leá­du až k po­toku Jabok, tvořící­mu hranici Amon­ců;


Verš v kontexte

1 Toto jsou králové té země, které synové Iz­rae­le po­bi­li a je­jichž zem na východní straně Jordánu ob­sa­di­li od po­toka Arnon až k hoře Her­mon i s ce­lou východní částí pláně Arava: 2 Emo­rej­ský král Si­chon se sídlem v Cheš­bo­nu. Ten ovládal území od Aro­eru na bře­hu po­toka Arnon, to­tiž od stře­du toho po­toka přes po­lovi­nu Gi­leá­du až k po­toku Jabok, tvořící­mu hranici Amon­ců; 3 dále pláň Arava až k východní­mu okra­ji Ga­li­lej­ského je­ze­ra a také až k východní­mu okra­ji Arav­ského (ne­bo­li Mrt­vého) moře směrem k Bet-ješi­mo­tu a na jih až pod ú­bočí Pisgy.

späť na Jozue, 12

Príbuzné preklady Roháček

2 Síchon, kráľ Amoreja, ktorý býval v Chešbone, a panoval od Aro­era, ktoré leží na brehu po­toka Ar­nona, a od stredu tej doliny a polo­vice Gileáda až po po­tok Jabok, po hranicu to synov Am­monových,

Evanjelický

2 Amorej­ský kráľ Síchón, ktorý býval v Chešbóne, panoval od Aróéru, čo leží na brehu po­toka Ar­nón, a od stredu tej doliny a polo­vice Gileádu až po po­tok Jab­bok, ktorý je hranicou Am­món­cov,

Ekumenický

2 Amorej­ský kráľ Síchon, ktorý býval v Chešbóne a vládol od Aróeru, čo leží na brehu po­toka Ar­nón, teda od stredu tej doliny cez polo­vicu Gileádu až po po­tok Jab­bók, ktorý tvorí hranicu s Amónčanmi,

Bible21

2 Emo­rej­ský král Si­chon se sídlem v Cheš­bo­nu. Ten ovládal území od Aro­eru na bře­hu po­toka Arnon, to­tiž od stře­du toho po­toka přes po­lovi­nu Gi­leá­du až k po­toku Jabok, tvořící­mu hranici Amon­ců;

Bible21Jozue12,2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček