RoháčekJózua11,18

Józua 11:18

Dl­hý čas viedol Jozua voj­nu so všet­kými tými kráľmi.


Verš v kontexte

17 Od Lysého vr­chu, ktorý sa tiah­ne hore do Seira až po Baal­gáda na doline Libanona pod vr­chom Her­monom, i všet­kých ich kráľov zajal a zbil ich a po­bil ich. 18 Dl­hý čas viedol Jozua voj­nu so všet­kými tými kráľmi. 19 Nebolo mes­ta, ktoré by bolo učinilo po­koj so syn­mi Iz­raelovými krome Heveja, obyvateľov to Gibe­ona; všet­ky os­tat­né pobrali v boji.

späť na Józua, 11

Príbuzné preklady Roháček

18 Dl­hý čas viedol Jozua voj­nu so všet­kými tými kráľmi.

Evanjelický

18 Dl­hý čas viedol Józua voj­nu so všet­kými tými kráľmi.

Ekumenický

18 Dlho viedol Jozua voj­nu so všet­kými týmito kráľmi.

Bible21

18 Se vše­mi tě­mi­to krá­li vedl Jo­zue dlouhý boj.