RoháčekJózua11,17

Józua 11:17

Od Lysého vr­chu, ktorý sa tiah­ne hore do Seira až po Baal­gáda na doline Libanona pod vr­chom Her­monom, i všet­kých ich kráľov zajal a zbil ich a po­bil ich.


Verš v kontexte

16 A tedy vzal Jozua celú tú zem, vr­chy aj celý juh i celú zem Góšen i nížinu i rovinu i po­horie Iz­raelovo i jeho nížiny. 17 Od Lysého vr­chu, ktorý sa tiah­ne hore do Seira až po Baal­gáda na doline Libanona pod vr­chom Her­monom, i všet­kých ich kráľov zajal a zbil ich a po­bil ich. 18 Dl­hý čas viedol Jozua voj­nu so všet­kými tými kráľmi.

späť na Józua, 11

Príbuzné preklady Roháček

17 Od Lysého vr­chu, ktorý sa tiah­ne hore do Seira až po Baal­gáda na doline Libanona pod vr­chom Her­monom, i všet­kých ich kráľov zajal a zbil ich a po­bil ich.

Evanjelický

17 od hory Chálák, ktorá sa dvíha k Seíru, až po Baal-Gád v údolí Libanonu pod vr­chom Cher­món. Všet­kých ich kráľov zajal, porazil a usmr­til.

Ekumenický

17 od vr­chu Chálak, ktorý sa dvíha od Seíru až po Baál-Gád v údolí Libanonu pod vr­chom Cher­món. Všet­kých ich kráľov zajal a dal usmr­tiť.

Bible21

17 vše od hory Chalak, jež se zvedá k Seí­ru, až po Baal-gád v Li­banon­ském údo­lí pod ho­rou Her­mon. Za­jal všech­ny je­jich krále a ne­chal je po­bít.