EvanjelickýJózua11,18

Józua 11:18

Dl­hý čas viedol Józua voj­nu so všet­kými tými kráľmi.


Verš v kontexte

17 od hory Chálák, ktorá sa dvíha k Seíru, až po Baal-Gád v údolí Libanonu pod vr­chom Cher­món. Všet­kých ich kráľov zajal, porazil a usmr­til. 18 Dl­hý čas viedol Józua voj­nu so všet­kými tými kráľmi. 19 Nebolo mes­ta, ktoré by sa s Iz­rael­cami po­koj­ne vy­rov­nalo, vy­j­múc Chivij­cov, obyvateľov Gibeónu. Všet­ky ob­sadili vo voj­ne.

späť na Józua, 11

Príbuzné preklady Roháček

18 Dl­hý čas viedol Jozua voj­nu so všet­kými tými kráľmi.

Evanjelický

18 Dl­hý čas viedol Józua voj­nu so všet­kými tými kráľmi.

Ekumenický

18 Dlho viedol Jozua voj­nu so všet­kými týmito kráľmi.

Bible21

18 Se vše­mi tě­mi­to krá­li vedl Jo­zue dlouhý boj.