RoháčekJoel2,4

Joel 2:4

Jeho vzhľad bude jako vzhľad koní, a jako jazd­ci, tak po­bežia.


Verš v kontexte

3 Pred ním bude žrať oheň a za ním bude páliť plameň; pred ním zem ako za­hrada Éden a za ním hroz­ná púšť, ale ani nebude toho, čo by mu utiek­lo. 4 Jeho vzhľad bude jako vzhľad koní, a jako jazd­ci, tak po­bežia. 5 Jako hr­mot vozov to bude, keď budú skákať po temenách vr­chov, ako pras­kot plameňa ohňa, ktorý žerie str­nis­ko, jako moc­ný ľud zriadený do boja.

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

4 Jeho vzhľad bude jako vzhľad koní, a jako jazd­ci, tak po­bežia.

Evanjelický

4 Na­pohľad vy­zerajú ako kone a bežia ako tátoše.

Ekumenický

4 Vzhľadom sa podobajú koňom a bežia ako tátoše.

Bible21

4 Na­po­hled se podo­bají koním, řítí se vpřed jak oři váleční.

RoháčekJoel2,4