EkumenickýJoel2,4

Joel 2:4

Vzhľadom sa podobajú koňom a bežia ako tátoše.


Verš v kontexte

3 Pred ním zožiera oheň, za ním spaľuje plameň. Ako záh­rada Eden je pred ním celá krajina a za ním znivočená púšť. Nič ne­utečie pred ním. 4 Vzhľadom sa podobajú koňom a bežia ako tátoše. 5 Sú ako rachot vozov, keď po­skakujú po končiaroch vr­chov. Sú ako pras­kot blčiaceho ohňa, ktorý spaľuje slamu. Sú ako moc­ný ľud, ktorý je pri­pravený na boj.

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

4 Jeho vzhľad bude jako vzhľad koní, a jako jazd­ci, tak po­bežia.

Evanjelický

4 Na­pohľad vy­zerajú ako kone a bežia ako tátoše.

Ekumenický

4 Vzhľadom sa podobajú koňom a bežia ako tátoše.

Bible21

4 Na­po­hled se podo­bají koním, řítí se vpřed jak oři váleční.

EkumenickýJoel2,4

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček