EvanjelickýJoel2,4

Joel 2:4

Na­pohľad vy­zerajú ako kone a bežia ako tátoše.


Verš v kontexte

3 Pred ním zožiera oheň, za ním spaľuje plameň. Ako záh­rada Éden je pred ním celá krajina a za ním pus­tá púšť. A nič ne­utečie pred ním. 4 Na­pohľad vy­zerajú ako kone a bežia ako tátoše. 5 S rachotom vozov po­skakujú po končiaroch vr­chov, sú ako pras­kot plápolajúceho ohňa, ktorý požiera slamu, ako moc­ný, do boja zoradený ľud.

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

4 Jeho vzhľad bude jako vzhľad koní, a jako jazd­ci, tak po­bežia.

Evanjelický

4 Na­pohľad vy­zerajú ako kone a bežia ako tátoše.

Ekumenický

4 Vzhľadom sa podobajú koňom a bežia ako tátoše.

Bible21

4 Na­po­hled se podo­bají koním, řítí se vpřed jak oři váleční.