RoháčekJoel2,24

Joel 2:24

Hum­ná sa na­pl­nia obilím a preše budú oplývať vín­nou šťavou a olejom.


Verš v kontexte

23 A vy, synovia Si­ona, plesaj­te a raduj­te sa v Hos­podinovi, svojom Bohu, lebo vám dá učiteľa, k­torý po­vedie k spraved­livos­ti, a sošle vám hoj­ný dážď, podzim­ný i jar­ný, najprv. 24 Hum­ná sa na­pl­nia obilím a preše budú oplývať vín­nou šťavou a olejom. 25 A na­hradím vám roky, ktoré požrala kobyl­ka, pažravá chrobač, chrúst a húsenica, moje veľké voj­sko, ktoré som po­sielal na vás.

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

24 Hum­ná sa na­pl­nia obilím a preše budú oplývať vín­nou šťavou a olejom.

Evanjelický

24 Hum­ná budú pl­né obilia, lisy budú pre­tekať muštom i olejom.

Ekumenický

24 takže hum­ná budú pl­né obilia, lisy budú pre­tekať vínom a olejom.

Bible21

24 Tvá hum­na bu­dou plná obilí, tvé lisy bu­dou to­nout ve vínu a ole­ji.

RoháčekJoel2,24