RoháčekJoel2,25

Joel 2:25

A na­hradím vám roky, ktoré požrala kobyl­ka, pažravá chrobač, chrúst a húsenica, moje veľké voj­sko, ktoré som po­sielal na vás.


Verš v kontexte

24 Hum­ná sa na­pl­nia obilím a preše budú oplývať vín­nou šťavou a olejom. 25 A na­hradím vám roky, ktoré požrala kobyl­ka, pažravá chrobač, chrúst a húsenica, moje veľké voj­sko, ktoré som po­sielal na vás. 26 A tak budete jesť a na­sýtite sa a budete chváliť meno Hos­podina, svoj­ho Boha, ktorý učinil s vami pred­iv­né veci, a môj ľud sa nebude viacej hanbiť na veky.

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

25 A na­hradím vám roky, ktoré požrala kobyl­ka, pažravá chrobač, chrúst a húsenica, moje veľké voj­sko, ktoré som po­sielal na vás.

Evanjelický

25 Tak na­hradím vám roky, v ktorých žrali kobyl­ky a chrús­ty, koníky i húsenice, moje veľké voj­sko, ktoré som po­slal proti vám.

Ekumenický

25 Vy­nah­radím vám roky, v ktorých žrali kobyl­ky a chrús­ty, koníky i húsenice, moje veľké voj­sko, ktoré som po­slal na vás.

Bible21

25 Na­hradím vám roky, jež sežraly kobylky, larvy, ponravy i hou­senky – mé ve­liké vojsko, které jsem na vás vy­pravil.

RoháčekJoel2,25