EkumenickýJoel2,24

Joel 2:24

takže hum­ná budú pl­né obilia, lisy budú pre­tekať vínom a olejom.


Verš v kontexte

23 Synovia Si­ona, jasaj­te a tešte sa z Hospodina, svoj­ho Boha, veď dal vám spásonos­ný dážď, jesen­ný i jar­ný dážď ako prv, 24 takže hum­ná budú pl­né obilia, lisy budú pre­tekať vínom a olejom. 25 Vy­nah­radím vám roky, v ktorých žrali kobyl­ky a chrús­ty, koníky i húsenice, moje veľké voj­sko, ktoré som po­slal na vás.

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

24 Hum­ná sa na­pl­nia obilím a preše budú oplývať vín­nou šťavou a olejom.

Evanjelický

24 Hum­ná budú pl­né obilia, lisy budú pre­tekať muštom i olejom.

Ekumenický

24 takže hum­ná budú pl­né obilia, lisy budú pre­tekať vínom a olejom.

Bible21

24 Tvá hum­na bu­dou plná obilí, tvé lisy bu­dou to­nout ve vínu a ole­ji.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček