RoháčekJoel2,21

Joel 2:21

Neboj sa, zem, plesaj a raduj sa, lebo Hos­podin učiní veľkú vec.


Verš v kontexte

20 Vzdialim od vás ta preč sever­ného nep­riateľa a zaženiem ho do vy­práh­lej zeme pus­tej, jeho pred­ný voj k východ­nému moru a jeho za­dný voj k západnému moru, a vy­stúpi jeho sm­rad a vy­stúpi jeho zápach, lebo vy­konal veľkú vec. 21 Neboj sa, zem, plesaj a raduj sa, lebo Hos­podin učiní veľkú vec. 22 Neboj­te sa, zvieratá mojich polí. lebo sa budú zelenať pasien­ky pus­tiny, lebo strom bude donášať svoje ovocie, fík a vinič vydajú svoju silu.

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

21 Neboj sa, zem, plesaj a raduj sa, lebo Hos­podin učiní veľkú vec.

Evanjelický

21 Neboj sa, zem, jasaj a teš sa, lebo Hos­podin vy­konal veľkú vec.

Ekumenický

21 Neboj sa, zem, plesaj a raduj sa, lebo Hos­podin vy­koná veľké veci.

Bible21

21 ne­boj se, země, jásej a ra­duj se! Hospodin vy­ko­nal věci ve­liké,

RoháčekJoel2,21