RoháčekJoel2,22

Joel 2:22

Neboj­te sa, zvieratá mojich polí. lebo sa budú zelenať pasien­ky pus­tiny, lebo strom bude donášať svoje ovocie, fík a vinič vydajú svoju silu.


Verš v kontexte

21 Neboj sa, zem, plesaj a raduj sa, lebo Hos­podin učiní veľkú vec. 22 Neboj­te sa, zvieratá mojich polí. lebo sa budú zelenať pasien­ky pus­tiny, lebo strom bude donášať svoje ovocie, fík a vinič vydajú svoju silu. 23 A vy, synovia Si­ona, plesaj­te a raduj­te sa v Hos­podinovi, svojom Bohu, lebo vám dá učiteľa, k­torý po­vedie k spraved­livos­ti, a sošle vám hoj­ný dážď, podzim­ný i jar­ný, najprv.

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

22 Neboj­te sa, zvieratá mojich polí. lebo sa budú zelenať pasien­ky pus­tiny, lebo strom bude donášať svoje ovocie, fík a vinič vydajú svoju silu.

Evanjelický

22 Neboj­te sa, poľné zvieratá, lebo step­né pas­tviny sa za­zelenajú, lebo stromy donesú ovocie, figov­ník a vinič vy­dá bohatú úrodu.

Ekumenický

22 Neboj­te sa, poľná zver, lebo step­né pas­tviny sa roz­zelenejú, lebo stromy prinesú ovocie. Figov­ník a vinič vy­dajú bohatú úrodu.

Bible21

22 ať už se ne­bo­jí polní zvěř! Širé pas­t­vi­ny zas bu­dou zelené, stromy po­ne­sou své ovo­ce a fí­kovník s révou vy­dají uži­tek.

RoháčekJoel2,22