RoháčekJoel2,20

Joel 2:20

Vzdialim od vás ta preč sever­ného nep­riateľa a zaženiem ho do vy­práh­lej zeme pus­tej, jeho pred­ný voj k východ­nému moru a jeho za­dný voj k západnému moru, a vy­stúpi jeho sm­rad a vy­stúpi jeho zápach, lebo vy­konal veľkú vec.


Verš v kontexte

19 A Hos­podin od­povie a riek­ne svoj­mu ľudu: Hľa, pošlem vám obilie, vín­nu šťavu aj olej, a na­sýtite sa toho, ani vás ne­vydám viacej v potupu medzi po­han­mi. 20 Vzdialim od vás ta preč sever­ného nep­riateľa a zaženiem ho do vy­práh­lej zeme pus­tej, jeho pred­ný voj k východ­nému moru a jeho za­dný voj k západnému moru, a vy­stúpi jeho sm­rad a vy­stúpi jeho zápach, lebo vy­konal veľkú vec. 21 Neboj sa, zem, plesaj a raduj sa, lebo Hos­podin učiní veľkú vec.

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

20 Vzdialim od vás ta preč sever­ného nep­riateľa a zaženiem ho do vy­práh­lej zeme pus­tej, jeho pred­ný voj k východ­nému moru a jeho za­dný voj k západnému moru, a vy­stúpi jeho sm­rad a vy­stúpi jeho zápach, lebo vy­konal veľkú vec.

Evanjelický

20 Vzdialim od vás ne­priateľa zo severu a zaženiem ho do vy­pra­hnutej a pus­tej krajiny, jeho pred­ný voj do východ­ného mora a jeho za­dný voj do západ­ného mora. Vy­stupovať bude z neho zápach a hnilob­ný pach, lebo si počínal velikášs­ky.

Ekumenický

20 Vzdialim od vás ne­priateľa zo severu a zaženiem ho do vy­pra­hnutej a pus­tej krajiny: jeho pred­ný zá­stup do Východ­ného mora a jeho za­dný zá­stup do Západ­ného mora. Jeho zápach sa bude roz­nášať a hnilob­ný pach bude vy­stupovať, lebo si počínal velikášs­ky.

Bible21

20 Se­verní voj­sko od vás vy­ženudale­ko na vy­prahlou pusti­nu – je­ho přední voj do Moře mrtvého, zadní pak do Středozemního; a vzejde z něho smrad a puch.“ Ano, on vy­ko­nal věci ve­liké,

RoháčekJoel2,20