Bible21Joel2,20

Joel 2:20

Se­verní voj­sko od vás vy­ženudale­ko na vy­prahlou pusti­nu – je­ho přední voj do Moře mrtvého, zadní pak do Středozemního; a vzejde z něho smrad a puch.“ Ano, on vy­ko­nal věci ve­liké,


Verš v kontexte

19 Hos­po­din své­mu lidu odpoví: „Hle, po­sílám vám obilí, víno a olej do sytosti! Nevydám vás už nikdy vícpo­smě­chu mezi po­ha­ny. 20 Se­verní voj­sko od vás vy­ženudale­ko na vy­prahlou pusti­nu – je­ho přední voj do Moře mrtvého, zadní pak do Středozemního; a vzejde z něho smrad a puch.“ Ano, on vy­ko­nal věci ve­liké, 21 ne­boj se, země, jásej a ra­duj se! Hospodin vy­ko­nal věci ve­liké,

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

20 Vzdialim od vás ta preč sever­ného nep­riateľa a zaženiem ho do vy­práh­lej zeme pus­tej, jeho pred­ný voj k východ­nému moru a jeho za­dný voj k západnému moru, a vy­stúpi jeho sm­rad a vy­stúpi jeho zápach, lebo vy­konal veľkú vec.

Evanjelický

20 Vzdialim od vás ne­priateľa zo severu a zaženiem ho do vy­pra­hnutej a pus­tej krajiny, jeho pred­ný voj do východ­ného mora a jeho za­dný voj do západ­ného mora. Vy­stupovať bude z neho zápach a hnilob­ný pach, lebo si počínal velikášs­ky.

Ekumenický

20 Vzdialim od vás ne­priateľa zo severu a zaženiem ho do vy­pra­hnutej a pus­tej krajiny: jeho pred­ný zá­stup do Východ­ného mora a jeho za­dný zá­stup do Západ­ného mora. Jeho zápach sa bude roz­nášať a hnilob­ný pach bude vy­stupovať, lebo si počínal velikášs­ky.

Bible21

20 Se­verní voj­sko od vás vy­ženudale­ko na vy­prahlou pusti­nu – je­ho přední voj do Moře mrtvého, zadní pak do Středozemního; a vzejde z něho smrad a puch.“ Ano, on vy­ko­nal věci ve­liké,

Bible21Joel2,20

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček