RoháčekJoel2,16

Joel 2:16

Shromaždite ľud, po­sväťte obec, svolaj­te starších, shromaždite deti i tých, ktorí požívajú pr­sia; nech vy­j­de ženích zo svojej izby a ne­ves­ta zo svojej komory!


Verš v kontexte

15 Trúb­te na trúbu na Si­one, za­sväťte pôst, svolaj­te shromaždenie! 16 Shromaždite ľud, po­sväťte obec, svolaj­te starších, shromaždite deti i tých, ktorí požívajú pr­sia; nech vy­j­de ženích zo svojej izby a ne­ves­ta zo svojej komory! 17 Kňazi, svätos­lužob­níci Hos­podinovi, nech plačú medzi sieňou a medzi ol­tárom a nech po­vedia: Zľutuj sa, Hos­podine, nad svojím ľudom a ne­vydaj svoj­ho dedičs­tva v po­tupu, aby nad nimi panovali po­hania. Prečo majú po­vedať medzi národami: Kde je ich Bôh?

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

16 Shromaždite ľud, po­sväťte obec, svolaj­te starších, shromaždite deti i tých, ktorí požívajú pr­sia; nech vy­j­de ženích zo svojej izby a ne­ves­ta zo svojej komory!

Evanjelický

16 Zhromaždite ľud, po­sväťte zbor, zvolaj­te starších, zhromaždite deti i dojčatá! Nech vy­j­de ženích zo svojej izby i mladucha zo svojej komôr­ky.

Ekumenický

16 Zhromaždite ľud, po­sväťte zbor, zvolaj­te starších, zhromaždite malé deti i dojčatá! Nech vy­j­de ženích zo svojej izby i ne­ves­ta zo svojej komôr­ky.

Bible21

16 Shro­máždě­te lid, posvěťte shromáždění, sezvěte starce, shromážděte dě­ti i malé kojence. Ženich ať vy­jde z ložnice a ne­věs­ta ze svého poko­je.

RoháčekJoel2,16