EkumenickýJoel2,16

Joel 2:16

Zhromaždite ľud, po­sväťte zbor, zvolaj­te starších, zhromaždite malé deti i dojčatá! Nech vy­j­de ženích zo svojej izby i ne­ves­ta zo svojej komôr­ky.


Verš v kontexte

15 Za­trúb­te na roh na Si­one! Vy­hlás­te po­svät­ný pôst, zvolaj­te sláv­nost­né zhromaždenie! 16 Zhromaždite ľud, po­sväťte zbor, zvolaj­te starších, zhromaždite malé deti i dojčatá! Nech vy­j­de ženích zo svojej izby i ne­ves­ta zo svojej komôr­ky. 17 Medzi pred­sieňou a ol­tárom nech plačú kňazi, služob­níci Hos­podina, a nech prosia: Ušet­ri, Hos­podin, svoj ľud, a ne­vydaj na po­tupu svoj dedičný podiel, aby sa po­hania z neho ne­vys­mievali. Prečo by mali vravieť medzi národ­mi: Kdeže je ich Boh?

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

16 Shromaždite ľud, po­sväťte obec, svolaj­te starších, shromaždite deti i tých, ktorí požívajú pr­sia; nech vy­j­de ženích zo svojej izby a ne­ves­ta zo svojej komory!

Evanjelický

16 Zhromaždite ľud, po­sväťte zbor, zvolaj­te starších, zhromaždite deti i dojčatá! Nech vy­j­de ženích zo svojej izby i mladucha zo svojej komôr­ky.

Ekumenický

16 Zhromaždite ľud, po­sväťte zbor, zvolaj­te starších, zhromaždite malé deti i dojčatá! Nech vy­j­de ženích zo svojej izby i ne­ves­ta zo svojej komôr­ky.

Bible21

16 Shro­máždě­te lid, posvěťte shromáždění, sezvěte starce, shromážděte dě­ti i malé kojence. Ženich ať vy­jde z ložnice a ne­věs­ta ze svého poko­je.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček