Bible21Joel2,16

Joel 2:16

Shro­máždě­te lid, posvěťte shromáždění, sezvěte starce, shromážděte dě­ti i malé kojence. Ženich ať vy­jde z ložnice a ne­věs­ta ze svého poko­je.


Verš v kontexte

15 Ať na Si­o­nu trou­bí polnice, vyhlaste půst, všechny svo­lej­te! 16 Shro­máždě­te lid, posvěťte shromáždění, sezvěte starce, shromážděte dě­ti i malé kojence. Ženich ať vy­jde z ložnice a ne­věs­ta ze svého poko­je. 17 Kněží, kteří Hos­po­di­nu sloužíte, plačte mezi síní a oltářem! Proste: „Ušetři, Hos­po­di­ne, svůj lid, nevydávej po­smě­chu své dědictví, ať nejsou poře­ka­dlem pro pohany! Proč se má ří­kat mezi národy: ‚Jejich Bůh? Co je s ním?‘“

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

16 Shromaždite ľud, po­sväťte obec, svolaj­te starších, shromaždite deti i tých, ktorí požívajú pr­sia; nech vy­j­de ženích zo svojej izby a ne­ves­ta zo svojej komory!

Evanjelický

16 Zhromaždite ľud, po­sväťte zbor, zvolaj­te starších, zhromaždite deti i dojčatá! Nech vy­j­de ženích zo svojej izby i mladucha zo svojej komôr­ky.

Ekumenický

16 Zhromaždite ľud, po­sväťte zbor, zvolaj­te starších, zhromaždite malé deti i dojčatá! Nech vy­j­de ženích zo svojej izby i ne­ves­ta zo svojej komôr­ky.

Bible21

16 Shro­máždě­te lid, posvěťte shromáždění, sezvěte starce, shromážděte dě­ti i malé kojence. Ženich ať vy­jde z ložnice a ne­věs­ta ze svého poko­je.

Bible21Joel2,16

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček