RoháčekJeremiáš7,21

Jeremiáš 7:21

Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov, Bôh Iz­raelov: Sober­te svoje zápal­né obeti so svojimi bit­nými obeťami a jedz­te mäso!


Verš v kontexte

20 Pre­to tak­to hovorí Pán Hos­podin: Hľa, môj hnev a moja prch­livosť sa vy­leje na toto mies­to, na človeka i na hovädo i na poľný strom i na plod zeme a bude horieť a nez­has­ne. 21 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov, Bôh Iz­raelov: Sober­te svoje zápal­né obeti so svojimi bit­nými obeťami a jedz­te mäso! 22 Lebo veď som nehovoril s vašimi ot­cami ani som im ne­prikázal v deň, v ktorý som ich vy­viedol z Egypt­skej zeme, o nijakej zápalnej alebo bit­nej obeti.

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

21 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov, Bôh Iz­raelov: Sober­te svoje zápal­né obeti so svojimi bit­nými obeťami a jedz­te mäso!

Evanjelický

21 Tak­to vraví Hos­podin moc­nos­tí, Boh Iz­raela: Svoje zápal­né obete pri­poj­te k zábit­ným obetiam a jedz­te mäso.

Ekumenický

21 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov, Boh Iz­raela: Hromaďte spaľované obety na obety s hostinou a jedz­te mäso.

Bible21

21 Tak praví Hos­po­din zástupů, Bůh Iz­rae­le: „Jen si hro­maď­te zápaly k obě­tem, jen si to maso sněz­te!